Stavox

Sebechvála sice, jak se říká, smrdí, ale to jedině tehdy, když není opodstatněná. Ale to, že je náš web vaším dokonalým pomocníkem, není sebechvála, ale pravda.

Internet

Život s internetem


Myslíte si, že byste se tÅ™eba obeÅ¡li týden bez internetu anebo bez poÄítaÄe Äi mobilního telefonu? Já tedy rozhodnÄ› ne. Já osobnÄ› si vážnÄ› nedokážu pÅ™edstavit, kdyby mi tÅ™eba nÄ›kdo Å™ekl, že musím být týden anebo klidnÄ› i dva Äi tÅ™i dny bez internetu. Opravdu bych se z toho zbláznila. Já jsem totiž na internetu a na poÄítaÄi závislá a vůbec mi to nevadí. Netrápí mÄ› to a klidnÄ› to vÅ¡em Å™eknu. Jenomže mnoho lidí říká, že závislost na internetu je velice nebezpeÄná a každý ÄlovÄ›k by si mÄ›l uvÄ›domit, že závislost, jakákoliv závislost je velice nebezpeÄná. Opravdu nechápu, co je to za nebezpeÄí. Když je ÄlovÄ›k závislý na internetu. A co jako? A jaký s tím má kdo jaký problém? 

My doma máme dva poÄítaÄe.

Podle mého názoru to není vůbec žádný problém. Já sama jsem si Å™ekla, že už to nÄ›komu říkat nebudu, protože potom každý ÄlovÄ›k nadává, že jsem závislá na internetu a také potom na poÄítaÄi. Jenomže já patřím k tÄ›m lidem, kterým je to úplnÄ› jedno. Já totiž na internetu hraji také různé hry anebo se tam vzdÄ›lávám, jsem v jednom takovém kurzu, tedy vlastnÄ› v takové skupinÄ›, která se neplatí a jsou tam lidé, kteří mají zájem se uÄit francouzsky a mÄ› právÄ› francouzÅ¡tina baví, takže jsem ráda, že se můžu takhle online zadarmo na internetu uÄit francouzsky, aniž bych se nÄ›kam hnala a nebo abych nÄ›co zaplatila.

PoÄítaÄ je opravdu perfektní.

Je to taková skupina lidí, kteří dbají na to, aby byli vzdÄ›laní a také, aby si vlastnÄ› užívali na internetu. Protože internet je tady od toho, aby lidem právÄ› pomáhal, já vím a chápu, že nÄ›kteří lidé jsou samozÅ™ejmÄ› na internetu a na poÄítaÄi opravdu hodnÄ› závislí. A také je to Å¡koda. Protože lidé potom pÅ™estávají žít takový osobní fyzický styl života a potom žijí jenom internetem. Tohle potom je samozÅ™ejmÄ› Å¡patnÄ›, ale lidé si musí udÄ›lat takovou rovnováhu sami. Mezi tím se musí udÄ›lat taková rovnováha, aby to vyhovovalo vÅ¡em.