Stavox

Sebechvála sice, jak se říká, smrdí, ale to jedině tehdy, když není opodstatněná. Ale to, že je náš web vaším dokonalým pomocníkem, není sebechvála, ale pravda.

PC

Nový počítač


Myslíte si, že poÄítaÄe také v dneÅ¡ní dobÄ› hýbou svÄ›tem? Já si myslím, že ano. Ve svém okolí vážnÄ› neznám nikoho, kdo by mi Å™ekl, že doma nemá poÄítaÄ anebo že neumí na poÄítaÄi vůbec zacházet s niÄím. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›kteří lidé jsou na poÄítaÄi Äasto nebo vůbec. Technika a poÄítaÄové vymoženosti a poÄítaÄové novinky je tÅ™eba vůbec nebaví. Tady potom ale nejde, o Äem diskutovat. Tady nejde, o Äem polemizovat. JednoduÅ¡e, když nÄ›kdo tohle nemá rád, tak samozÅ™ejmÄ› s tím nikdo nic nenadÄ›lá. Je to každého vÄ›c, pokud opravdu jsou lidé, kteří vůbec nemají rádi techniku anebo poÄítaÄe, tak samozÅ™ejmÄ› s tím nikdo nic nenadÄ›lá.

Ráda pracuji na poÄítaÄi.

NemÄ›l by to nikdo zahanbovat, ani to nÄ›jak komentovat. Každý ÄlovÄ›k je nÄ›jaký. Ale abych zaÄala pÄ›knÄ› od zaÄátku, tak si také vzpomínám, jak dříve byly takové ty staré poÄítaÄe, takové ty Å¡edé, takové veliké a říkalo se jim možná také cihla. A cihla se říkalo také starým mobilním telefonům. Byly to opravdu ale pevné a nerozbitné mobilní telefony. Ne jak dnes. Dneska vám mobil spadne na zem a ihned má prasklý displej, ale když to tak zase vezmu, tak v dneÅ¡ní dobÄ› jsou poÄítaÄe a mobilní telefony takové novÄ›jší a takové více stylovÄ›jší a pÄ›knÄ› designovÄ› propracované.

PoÄítaÄe mám doma dva.

Já totiž dávám hlavnÄ› také na eleganci a také na vzhled. SamozÅ™ejmÄ›, že u poÄítaÄe také chci hlavnÄ› výkonnost. Proto mám nejradÄ›ji takové poÄítaÄe, které stojí tÅ™icet tisíc korun a více, protože u nich oÄekávám, že také budou mít opravdu lepší funkce a také vÄ›tší paměť. Jednou jsem dávala můj starý poÄítaÄ svému synovi a ten se vztekal, že tam není vůbec žádná paměť. Tohle chápu, protože to byl poÄítaÄ starý asi osm let a byl za pár korun. Tady jde vidÄ›t, jak se poÄítaÄový a technický svÄ›t posunul vpÅ™ed. Je to dobÅ™e, protože mnoho lidí poÄítaÄe používá i k práci. Anebo také lidé na poÄítaÄi hrají hry.